در چهل کیلومتری شمال اراک دهستانی به نام ساروق وجود دارد که فرش های خوش بافت و رنگش از یکی دو قرن پیش تاکنون برای آن شهرت فراوانی را بوجود آورده است. ساروق نامی شناخته شدهدر بین مجموعه داران فرش و فروشنده های قالی در ایران و بازارهای خارجی است. فرش بازان جهان ساروق را به ویژه دست بافت های قدیمی آن را به گونه فرش های تبریز و کاشان و اصفهان تحسین می کنند. در این اقبال جهانی علاوه بر مشخصات عالی بافت و رنگ های پخته و اصیل که هموراه در فرش ساروق وجود داشته و با تقلب بافنده و یا سوداگر هیچ گاه این شهرت خوب خدشه دار نشده تبلیغ اولیه شرکت زیگلر وسایر همکاران خارجی عرضه نمودند عامل بسیار با ارزش و مهمی بوده است

بافنده ساروقی کار خود را تحت ضابطه های خاص و کنترل شده ای شروع کرده و همواره با رعایت آن معیارها توانسته است وضعیت فرش خود را در بازارهای متلاطم و پر رقابت جهانی حفظ نماید. خوش نامی ساروق آن چنان است که به فرش های درجه دوم و حتی نامرغوب تر از آن که تولیدهای محلات و مشگ آباد هستند نیز نام ساروق می نهند

یکی از مشخصات ویژه فرش ساروق به خصوص انواع قدیمی آن کیفیت جالب رنگ های آن است. رنگ هائی که بیشتر درمایه های مسی، بلوطی، قرمز، بژ و آبی به زمینه فرش منعکس می شوند.رنگ قرمز روناسی که به نام قرمز مسی ملایمی که به مرور زمان پخته و براق شده و به فرش حالت مخمل مانندی می دهد. به ویژه آن هائی که با پشم های مرغوب ولطیف بافته شده اند

فرش های ساروق بافت محکم و به نسبت ظریف دارند(حداکثر 5000 گره در دسیمتر مربع)، بافنده های محلی روش پودگذاری خاصی دارند به این گونه که بعد از هر ردیف گره دو نخ پود زنده و گاهی در فاصله بین 5 تا 10 ردیف گره، پود اضافی دیگری را نیز می گذارند. فرش های آن اغلب درسبک های شاخه شکسته و یا منحنی و به طور معمول با طرح های لچک و ترنج و دسته گل بافته می شوند. دراین ناحیه بافت فرش های مشابه با الگوی فرش های طرح اسلیمی اصفهان در کیفیتی نازل تر در زمینه قرمز روناسی با ترنج ظریف لوزی شکل به رنگ آبی کم رنگ نیز صورت می گیرد. از طرح ترنجدار ساروق نمونه های مشابهی در قم، قزوین، ساوه و گلپایگان نیز بافته می شود. بافنده های ساروق بیشتر حاشیه فرش های خود را با نقوش سماوری، خرچنگی با نقش های کلاسیک شاه عباسی تزئین می کنند.مزلقان
مزلقان نام دهکده ای در مغرب ساوه است که در آن فرش هائی با طرحی به طور کامل اختصاص یافته می شود به این کیفیت که لچک های طرح از متن قرمز و کف ساده فرش با نوار کنگره دار جدا می شوند. داخل لچک ها طرح از متن قرمز و کف ساده فرش با نوار کنگره دار جدا می شوند. داخل لچک ها و ترنج میانی بیشتر با دسته گل های مجرد پوشانیده شده اند. گاهی نیز متن ساده فرش با یک شبکه توری مانند که شامل گل های ستاره ای شکل است، مستور می شود. ترنج شش گوشه فرش نیز مانند لچک ها با خط های شکسته و کنگره دار محصور شده است

مشابه با این طرح فرش هائی توسط عشایر شاهسون و کاکابرو نیز بافته می شود. سجاده اندازه مطلوبی برای بافنده های مزلقانی است گو اینکه ذرع و نیم را نیز کم و بیش در میان بافته های آنان می توان یافت