چله کشی به روش ترکی قبل از هرچیز باید یادآور شویم که در عملیات چله کشی به روش ترکی به دو نفر نیاز است تا چله کشی با دقت لازم و با کیفیت انجام شود. این چله کشی مستقیماً روی دار قالی کشیده می شود. در این روش در ابتدا دو نخ زه را موازی عرض دار به راست رو ها میبندند ، باید دقت کرد که طول زهوارها بلندتر از عرض دار باشد تا عمل گره زدن آنها به راست روها آسان تر شود. با توجه به اینکه تعداد شیرازه ها فرد یا زوج باشد ، نخ چله را از رو یا زیر زهوارها رد می کنند ، در مرحله بعدی نخ چله را که از قبل به شکل گلوله جمع میکنند توسط یکی از نفرات از رو یا زیر رد شده و به دست نفر دوم داده میشود تا او نیز بعد از رد کردن نخ چله از محل علامت گذاری شده آن را به دست نفر اول بدهد ، این عملیات آن قدر تکرار میشود تا چله در تمام دار بصورت مساوی و یکنواخت کشیده شود ، لازم به ذکر است که یکی از نکات مهم در عملیات چله کشی وجود کشش یکسان در تمام طول آن میباشد. اگر چله کشی به درستی انجام شده باشد در نهایت چله ها در فاصله بین زهوارها حالت ضربدری یا زیگزاگی پیدا خواهند کرد. قدم بعدی در این عملیات رد کردن چوب مهار به جای نخ اول است ، در نهایت نیز گلیم بافی و زنجیره بافی انجام میشود و در ادامه نیز به جای نخ زه بالایی چوب هاف را قرار میدهند. چله کشی به روش فارسی بر خلاف چله کشی به روش ترکی که مستقیما روی دار انجام می شود ، در چله کشی به روش فارسی چله در ابتدا روی زمین آماده و تهیه شده و سپس روی دار قالی انتقال داده می شود ، قاعدتا این روش در مناطقی که فرش ها بصورت فارسی باف تهیه میشوند بیشتر کاربرد دارد. برای انجام این چله کشی در اولین قدم نخ چله را یک متر اضافه تر از آنچه بطور معمول محاسبه میکنند در نظر میگیرند ، سپس از سه میله فلزی به قطر ۱٫۵ سانت و طول ۱ متر استفاده مینمایند ، این سه میله را به ترتیب و با فاصله ی یک متر و سه متر از هم در زمین جایگذاری میکنند ، نکته مهم این است که برای سهولت انجام چله کشی میله دوم نباید در امتداد میله اول و سوم باشد ، بعد از استوار کردن میله ها نخ چله را دور میله اول گره می زنند و از زیر میله دوم رد میکنند ، نخ را به گونه ای میگردانند که میله سوم را دور بزند و در برگشت از روی میله دوم و زیر میله اول