نکات کلیدی برای داشتن یک بافت مناسب

الف : اساس انجام یک بافت خوب ابتدا داشتن دارقالی سالم و بدون عیب و همچنین انجام چله کشی صحیح و یکدست می باشد بطوریکه چله های بالا و پایین دار با هم کاملاَ تراز باشند . برای این منظور کل عرض ستون بالا را اندازه گرفته و وسط آن را مشخص می کنیم ، سپس توسط شاقول یاهر شی مشابه آنرا با ستون پایین تراز میکنیم .

 درمجموع بهترین روش برای چله کشی استفاده از کاغذ شطرنجی متناسب با رجشمار فرش است .

ب : پس از انتخاب دار مناسب و انجام چله کشی صحیح ، کیفیت بافت هر فرش بیشتر از هر چیز مربوط به کیفیت کشیدن پود نازک آن است .

 ج : همواره از گره های استاندارد با طول ۳/۵ سانتیمتر ( هر دولای نخ با هم ۳/۵ سانت ) استفاده کنید ، در غیر اینصورت با مشکل کسری نخ مواجه خواهید شد و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد . توجه داشته باشید ۳/۵ سانتیمتربرای پرداخت ساده و برجسته کافیست .

 د : در ابتدا و انتهای هر فرش تعداد ۱۰ تا ۱۵ رج ساده بافی ، کار شود .

 ر : ناهمواری و سرکجی امتداد رجها : گاهی اتفاق می افتد که پس از بافت مقداری از فرش ، امتداد رجها بتدریج از حالت کاملاَ صاف و افقی خارج شده و ناهموار میشوند ، گاهی حتی بافت دچار سرکجی شدید میشود ، بطوریکه یک سمت بافت بالاتر و سمت دیگر پایین تر قرار می گیرد . به همین منظور شما باید چند نکته را در نظر بگیرید :

 ر-۱ یکنواخت بودن کشش چله ها در عرض کار : اگر چله ها در قسمتهایی سفت تر باشد ، رج ها در اثر دفه زدن به سادگی پایین می روند و در قسمتهایی که چله ها شل باشد ، هر قدر هم دفه بزنید رجها پایین نمی روند . بنابراین در امتداد رجها پستی و بلندی ایجاد میشود . در چنین وضعیتی سعی کنید کشش چله ها را در عرض کار توسط پیچ ها ی تنظیم متعادل نمایید و اگر بطور نامنظم چله ها شل و سفتی دارند ، با قرار دادن یک شی ( مثلاَ یک تکه چوب ) زیر چله های شل ، آنرا سفت نمائید .

ر-۲ : یکنواخت بودن تراکم چله ها در عرض کار : اگر قسمتهایی چله ها بیشتر ریخته شده و پرتر باشد ، بافت بالا می زند و قسمتهایی که چله کمتر ریخته شده ، رجها بیشتر پایین می روند ، بنابراین باز هم در امتداد رجها پستی و بلندی ایجاد می شود . در اینصورت چله ها را بادست از قسمتهای که تراکم بیشتری دارند( پرتر هستند ) به سمت قسمتهای خلوت تر بکشید . این کار را در هر رج انجام دهید تا بتدریج مشکل برطرف شود .

ر-۳ : مهارفرش : برای جلوگیری از سرکجی فرش روش دیگر مهار فرش توسط القاج است . در این روش میبایست در هر ۱۰ رج یکبار القاج را به ستون های عمودی دو طرف دار مهار کنید .

س : کنترل دقیق ارتفاع فرش : شما میبایست برای جلوگیری از بالازدگی یا پایین زدگی فرش ، آنرا به صورت مرتب اندازه گیری نمایید که نیازمند رعایت تناسب طول و عرض با توجه به رجشمار فرش است . بعنوان مثال برای فرش های با رجشمار ۴۶ در هر ۷ سانت میبایست ۴۶ گره و ۴۶ رج قرار گیرد . به همین شکل برای رجشمار ۶۰ و ۷۰ نیز عمل کنید . با این حال توجه کنید که اگر بافت شما پایین زدگی داشت اشکال شما یکی از موارد زیر است :

س-۱-۱ : دفه را بیش از حد و خیلی محکم می کوبید .

س-۱-۲ : چله ها را بیش از حد استاندارد ( بوسیله پیچ های سر دار ) سفت کرده اید .

س-۱-۳ : تراکم چله ها کم است و چله ها بازتر از حد استاندارد کشیده شده است (عرض کار بیش از اندازه خواسته شده میباشد).

س-۱-۴ : القاج و پود نازک را به صورت مرتب در هر رج استفاده نمی کنید . 

و اگر بافت شما بالازدگی داشت اشکال شما یکی از موارد زیر است :

س-۱-۱ : دفه را آرام و کمتر از حد استاندارد می کوبید .

س-۱-۲ : چله ها شل است ( می توانید بصورت یکنواخت ، از طریق پیچ های سر دار سفت نمائید ) .

س-۱-۳ : تراکم چله ها زیاد است (عرض کار کمتر از اندازه خواسته شده میباشد ) .

س-۱-۴ : پود نازک را خیلی سفت و خشک می کشید ( در این صورت هر چقدر هم دفه بزنید رج بعدی پایین تر نمی رود ) .

نکته : اگر مقداری از فرش را بدون اندازه گیری دقیق بافتید و بعداَ متوجه شدید فرش بالازدگی یا پایین زدگی دارد ، باقیمانده فرش را مطابق اندازه های استاندارد ببافید و به قسمتی که دچار مشکل شده است ، کاری نداشته باشید .

ط : بعد ار بافت هر رج باید گره ها را بوسیله پودکش به سمت پایین بکشید ، تا گره ها کاملا بصورت صاف و کشیده در جای خود قرار بگیرند .

ع : از قیچی کاری کردن فرش هنگام بافت خودداری کنید .

ف : برای علامت زدن چله ها از مداد شمعی غیر روغنی استفاده شود ( بصورت کمرنگ )