گالری آیات قرآنی

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

ان یکاد و صلوات دایره (7428)

1,678,000 تومان
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 360 گره در 361 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 55 در 55 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

ان یکاد پرنیان یک (جدید) (7321)

12,000 1,600,000 تومان
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 600 گره در 281 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 91 در 43 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

ان یکاد گل و پرنده زمینه مشکی (11055)

2,767,000 تومان
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 607 گره در 447 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 92 در 68 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

ان یکاد کتیبه جدید (7485)

734,000 تومان
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 300 گره در 201 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 46 در 31 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

ان یکاد مقرنس جدید (11538)

1,456,000 تومان
{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • تعداد رج و ریشه: 450 گره در 271 رج
 • اندازه: 68 در 41 سانت
 • تعداد رنگ: 33 رنگ
 • تعداد ابریشم: 6 رنگ

رز و اسلیمی و ان یکاد (12006)

1,623,000 تومان
{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • تعداد رج و ریشه: 515 گره در 275 رج
 • اندازه به سانتیمتر: 78 در 42 سانت
 • تعداد رنگ: 54 رنگ
 • تعداد ابریشم و ابریشم مخلوط: 7 رنگ

گل و اسلیمی و ان یکاد (12467)

2,367,000 تومان
{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • تعداد ریشه و رج: ۶۲۰ گره در ۳۳۰ رج
 • انداز به سانتیمتر: ۹۴ در ۵۰
 • تعداد رنگ: ۴۶ رنگ
 • میزان ابریشم و پشم: پشم خارجی 4لا 39 %81...

آوای یا علی - رنگ 1 (14995)

1,778,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 350 گره در 371 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 53 در 56 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

مسجد النبی (14024)

0 2,734,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 600 گره در 465 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 91 در 71 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

عطر صلوات (13736)

0 2,123,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 365 گره در 514 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 56 در 78 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

بسم الله شمسه جدید (7696)

0 1,411,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 400 گره در 300 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 61 در 46 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

ان یکاد پرنیان سه (7323)

0 1,845,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

محصولی از شرکت فرش دارکوب امروز

 • تعداد گره: 600 گره در 281 رج
 • اندازه فرش به سانتیمتر: 91 در 43 سانت
 • رجشمار: 46 رج
 • جنس مواد اولیه: پشم (مرینوس ) و ابری...

ان یکاد توحید رز 2 (14006)

2,211,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • تعداد رج و ریشه: 510 گره در 355 رج
 • اندازه: 78 در 55 سانت
 • تعداد رنگ: 34 رنگ
 • ابریشم و ابریشم مخلوط: 7 رنگ

ان یکاد توحید اسلیمی رنگ سه (12296)

2,378,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • تعداد رج و ریشه: 670 گره در 330 رج
 • اندازه: 102 در 50 سانت
 • تعداد رنگ: 51 رنگ
 • ابریشم و ابریشم مخلوط: 7 رنگ

سوره کوثر و ان یکاد تلفیقی (7353)

2,422,000 تومان ناموجود
{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • تعداد رج و ریشه: 660 گره در 330 رج
 • اندازه: 100 در 50 سانت
 • تعداد رنگ: 57 رنگ
 • ابریشم و ابریشم مخلوط: 10 رنگ

دسته‌بندی